Λίγα λόγια για εμάς

About Us image

Η «ΛΟΓΟΘΕΩΡΙΑ» είναι ένα Εξειδικευμένο Επιστημονικό – Παιδαγωγικό Κέντρο Λόγου και Μάθησης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν διαταραχές στην ανάπτυξη, τον λόγο & την ομιλία, την κίνηση, την αντίληψη, τη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίηση.

Bασική μας αρχή ο απόλυτος σεβασμός στη προσωπικότητα του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.

Βασικός μας στόχος, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των παιδιών για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.

Πως δουλεύουμε

Πρώτο Στάδιο

Στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται συνέντευξη με τους γονείς η οποία περιλαμβάνει ένα βασικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.

Εν συνεχεία μέσα από κατευθυνόμενες ερωτήσεις συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το παιδί.

Δεύτερο Στάδιο

Με βάση το ιστορικό του παιδιού, και το αίτημα της οικογένειας, ξεκινά άμεσα η διαγνωστική διαδικασία που περιλαμβάνει αξιολόγηση από μια ή περισσότερες ειδικότητες θεραπευτών.

Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν:
- Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
- Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση
- Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
- Αξιολόγηση Δυσλεξίας
- Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις
- Παιδοψυχολογική Εκτίμηση

Σε περίπτωση που το παιδί διαθέτει ήδη διάγνωση από κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ΚΕΔΑΣΥ ή Παιδοψυχίατρο τότε αυτή συνυπολογίζεται στη διαγνωστική διαδικασία και λαμβάνεται ως βάση για το χτίσιμο του θεραπευτικού πλάνου.

Τρίτο Στάδιο

Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών, πραγματοποιείται Διεπιστημονική Ομάδα, όπου αναλύονται τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων που έχουν χορηγηθεί και εντοπίζονται τα αδύνατα και
δυνατά σημεία του παιδιού αλλά και το μαθησιακό και αναπτυξιακό του
προφίλ.

Εν συνεχεία, γίνεται αναλυτική ενημέρωση των γονέων και τους παραδίδονται
γραπτώς τα συμπεράσματα της αξιολόγησης διαδικασίας. Τέλος σε συνεργασία
με τους γονείς διαμορφώνεται το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού και
θέτονται οι πρώτοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι

Γιατί εμάς